Home

Keuringen en Inspecties

Ondernemers zijn vaak niet op de hoogte van de wettelijke verplichtingen om hun draagbaar klimmateriaal, rolsteigers, handgereedschappen, kooiladders en veiligheidsharnassen jaarlijks te keuren of inspecteren. Vaak is de ondernemer niet op de hoogte van de gevolgen van het niet keuren of inspecteren. Ook het in kaart brengen en het beheren van hun gereedschappen is vaak een moeilijke zaak.

Vandaar dat wij u de volgende diensten aanbieden:

Adviseren, ondersteunen, voorbereiden en inspecteren met betrekking tot alle hijsgereedschappen en veiligheidsharnassen alsmede het keuren en inspecteren van draagbaar klimmateriaal, kooiladders en rolsteigers en het zeker stellen dat alle middelen voldoen aan de huidige gestelde eisen.

Wij keuring ook elektrische arbeidsmiddelen volgens de NEN 3140.

Een groot voordeel van onze onderneming is dat wij ook buiten de normale werktijden en op zaterdagen de keuringen kunnen verrichten. Het voordeel hiervan is dat wij tijdens de inspecties en/of keuringen uw reguliere werkzaamheden niet verstoren, indien u dat op prijs stelt.

Jaren lange ervaring op dit specifieke vakgebied van keuringen en inspecties bij nationale en internationale ondernemingen en de noodzakelijke wettelijk vereiste opleidingen bieden de garantie van een optimale en juridisch verantwoorde kwaliteit.

Indien mogelijk voeren wij ter plaatse reparaties uit. Anders kunnen wij voor snelle vervanging van al uw klimmaterialen en persoonlijke valbeveiligingen zorgen. Ook kunt u bij onze deskundige terecht voor advies over ladders, trappen en rolsteiger.

laat U niet onaangenaam verrassen bel

Jakwa Keuringen en Inspecties

voor een deskundig advies uw keuringen en Inspecties.